Bonus-malus

Bonus­malus, som på latin betyder ”bra dåligt”, innebär att de fordon som har låga CO2­utsläpp får bonus, medan de med högre CO2­utsläpp får malus, dvs högre skatt. Rörande företag får en bil med CO2 ­utsläpp på 140 g/km får en ökad kostnad för företaget på 5 150 kr och kostnaden för föraren ökar med 2 502 kr per år (netto med 50% i marginalskatt).

I samband med införandet av bonus­malus tar man bort dagens miljöbilsdefinition. Detta innebär att de bilar som idag är skattebefriade enligt miljöbilsdefinitionen försvinner och terminologin miljöbil tas bort. Per den 1 juli lyfts även vägskatten in i förmånsberäkningen för förare av tjänstebilar vilket medför en ökad kostnad för föraren.

 

Kort om Bonus-malus:

  • Ikraftträdande 1 juli 2018
  • Berör personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar satta i trafik efter 1 juli 2018.
  • Den befintliga fordonsflottan omfattas inte.
  • Den gamla körcykeln, NEDC, utgör grunden under en övergångsperiod.
  • Den 1 januar 2020 övergår man i skattehänseende till EUs nya körcykel WLPT.

 


 

Fordon som registreras innan den 1 juli 2018 beskattas enligt nuvarande system.

 

Så här fungerar Bonus-malus