Bokning
Bekräftelse av Hyrestagarens bokning skickas via mail.

Betalning
Betalningsuppgifterna skickas ut till Hyrestagaren via sms 21 dagar innan hyrestillfället och betalning ska ske senast 14 dagar innan hyrestillfälle. Vid betalning senare än 14 dagar innan hyrestillfället, makuleras bokningen och ni debiteras 20% av hyresbeloppet. Betalningen sker via betallösningen Zaver. Kvitto/bekräftelse på betalning ska medtages och visas upp av Hyrestagaren vid uthämtning.

Försäkring/Självrisk och Skador
Husbilarna är helförsäkrade, och självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Självriskeliminering går att tecknas för en kostnad på 1925 kr/vecka. Självrisken vid vagnskada är 10156 kr och trafikskadesjälvrisken är 10156 kr. Hyrestagaren är skyldig att informera om eventuella skador som uppkommit under hyresperioden. För glas och mindre skador sätts kostnaden efter skadevärdering. Invändiga skador som uppkommer av oaktsamhet eller vårdslöshet debiteras med full reparationskostnad av Hyrestagaren.

Uthämtning/Återlämning
Uthämtning sker fredagar kl. 14:00 och återlämning sker fredagar kl. 10:00.

Körsträcka
Vid bokning av 1 vecka ingår körsträcka: 200 mil – därefter debiteras 25 kr/mil.

Bränsle
Diesel alternativt HVO 100 – Husbilen skall avlämnas med full tank. Oljenivån ska kontrolleras vid varje tankning.

Ålder
För att hyra en husbil måste Hyrestagaren och föraren fyllt 25 år.

Körkort
Samtliga husbilar har krav på B-körkort.

Husbilens utrustning
Vid hämtningen är bilen fulltankad och utrustad med 2 x 11kg-gasbehållare. 1st gasbehållare (11kg) är inräknad i hyreskostnaden. Grundläggande köksutrustning för 4 personer och säkerhetspaket ingår. Se genomgång av husbilen här.

Husdjur
Har du bokat husbil där husdjur är tillåtna att vistas i? Observera att djur EJ är tillåtna att vistas i säten och sängar.

Handhavande
Instruktionsböcker avseende bilarnas tekniska specifikationer samt handhavande av bodelens apparatur finns i husbilarna. Instruktionsfilmer finns även att tillgå här.

Gemensam Kontroll/Genomgång
Vid uthämtning och återlämning utförs en gemensam kontroll av husbilen och ev. skador dokumenteras. För att Hyrestagarens husbilssemester skall bli så smidig och trivsam som möjligt, erbjuder Uthyraren även en gemensam noggrann funktionsgenomgång tillsammans innan avfärd, om Hyrestagaren har önskat detta i sin bokning.

Återlämnande
Husbilarna ska återlämnas fulltankade och ordentligt rengjorda invändigt och tankar ska vara tömda. Invändig städning kan bokas för en kostnad av 1800 kr men tankar ska alltid tömmas av Hyrestagaren. Om inte korrekt städning är utförd så debiteras 2500 kr och för ej tömda tankar debiteras 4000 kr. Vid återlämnande av ej tankad bil debiteras faktisk bränslekostnad + 8 kr/liter. För sent återlämnad husbil debiteras 400 kr för varje påbörjad timme.

Avbokningar
Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfälle, återbetalas 80% av betalningen. Avbokning som sker senare än 7 dagar innan hyrestillfället, återbetalas 40% av betalningen. Kontanter mottages ej.

Åtgärder vid olycksfall
Hyrestagaren svarar gentemot Uthyraren för ekonomiska påföljder p.g.a. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba Uthyraren i egenskap av fordonets ägare samt även vägavgifter och övrigt som kan bli debiterade fordonet. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som Hyrestagaren varken känt till eller borde känna till. Om Hyrestagaren inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Hyrestagaren svarar utan Uthyraren i egenskap av ägare tvingas betala dem, har Uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera Hyrestagaren en expeditionsavgift på 500 kr inkl. moms för varje överträdelse.

Vid driftstopp ring: +46 20 300 300

Vägtull/Broavgift
Avgift för vägtullar i Sverige ingår i hyreskostnaden, förutom broavgifter som betalas av Hyrestagaren. Alla avgifter för vägtullar utanför Sveriges gränser, debiteras 500 kr till Hyrestagaren.

För följande länder gäller inreseförbud
Albanien, Balearerna, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, samt övriga länder i f.d. Sovjetunionens område, Grekland, Kanarieöarna, Kroatien, samt övriga länder i f.d. Jugoslaviens område, Malta, Polen, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Turkiet, Ungern, samt alla länder utanför Europa. Internationella resor inom Europa är möjligt dock skall Uthyraren meddelas vid bokning vilka länder som skall besökas. Vid resor utanför Sveriges gränser debiteras Hyrestagaren 1250 kr för utlandstillstånd som ska medtagas vid färd. Utlandstillstånd tillhandahålles från Uthyraren vid avhämtning.

Ansvarsbegräsning
Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan Uthyraren inte uppfylla detta är Hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är väsentligt, häva avtalet. Hyrestagaren äger inte rätt att häva avtalet om Uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för Hyrestagaren erbjuder annat godtagbart fordon.

Uthyraren går fri från ersättningsansvar om Uthyraren kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför Uthyraren kontroll som Uthyraren skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder Uthyraren inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ingen ersättning utgår för eventuella följdskador.

Integritetspolicy
Uthyraren (Lecab Bil AB) hanterar Hyrestagarens data samt personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.