Rapporten beskriver vår målsättning inom de olika hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer, mänskliga rättigheter och korruption. I rapporten redovisar vi även hållbarhetsrisker i verksamheten och riskernas påverkan.

Läs hela vår hållbarhetsrapport för 2017 här.

Läs hela vår hållbarhetsrapport för 2018 här.

Läs hela vår hållbarhetsrapport för 2019 här.

Läs hela vår hållbarhetsrapport för 2020 här.

Läs hela vår hållbarhetsrapport för 2021 här.