En mer hållbar vardag

Lecab har funnits i över 60 år. Vi vill vara med och lösa framtidens mobilitet i minst 60 år till. Därför är hållbarhet viktigt för oss.

Hur hållbart är Lecab? Mer hållbart dag för dag. Med solpaneler, laddstationer, elbilar och energibesparande lösningar banar vi väg för en mer hållbar mobilitet. Vi vill att du ska känna att det är möjligt att köra mer hållbart.

Social hållbarhet

Det är av stor vikt att våra medarbetare trivs och känner sig
trygga. En säker och trivsam arbetsmiljö är en förutsättning och ett självklart mål för oss.

Miljömässig hållbarhet

Med solpaneler, laddstationer, elbilar och energibesparande lösningar banar vi väg för en mer hållbar mobilitet. Vi vill att du ska känna att det är möjligt att köra mer hållbart.

Ekonomisk hållbarhet

Text

Jämställdhet & mångfald

Fordonsbranschen är en av de branscher som ännu är mansdominerad. Vi på Lecab Bil AB ser värdet av att fler kvinnor är engagerade i fordonsbranschen och verkar aktivt för detta i vår dagliga verksamhet. Framför allt på mekaniker och teknikersidan finns ett lågt utbud av kvinnliga representanter, vilket gör förändringsprocessen långsam. Andelen kvinnor från 2010 fram till och med 2021, har ökat från 8,5 % till 21 % av totala antalet genomsnittsanställda, vilket är positivt. Vår strävan är att öka andelen kvinnor ytterligare.

Egenproducerad el

XXXXX

Sålda el- & hybridbilar

XXXXX

Samarbeten & samhällsengagemang

Vi prioriterar och stödjer aktiviteter som stimulerar ett positivt samhällsklimat och en i övrig gynnsam utveckling på de orter där Lecab bedriver betydande verksamhet.

Hållbarhetsrapport

Rapporten beskriver vår målsättning inom de olika hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer, mänskliga rättigheter och korruption. I rapporten redovisar vi även hållbarhetsrisker i verksamheten och riskernas påverkan.