Audi etron provkörning

Personalbil

Personalbil är en förmån som företag kan erbjuda sina anställda. Det är en kostnadsneutral personalförmån för företaget som finansieras genom att de anställda betalar med ett löneavdrag. Denna löneväxlingsmodell blir allt mer vanlig och populär.

De anställda slipper betala kontantinsats och behöver inte heller fundera över framtida värde när det är dags att byta bil. De drar också nytta av momseffekter och sociala avgifter när bilen finansieras med ett löneavdrag. Dessutom kan företagets inköpsavtal nyttjas.

Alla kostnader på en faktura

Vi räknar ut en individuell kalkyl för den Audi-, Volkswagen-, Skoda- SEAT- eller CUPRA-modell som de anställda är intresserade av, en offert som redovisar bruttolöneavdrag och den totala nettokostnaden med hänsyn taget till de anställdas tjänstekörning. Ett värde som sedan beskattas enligt samma regler som förmånsbeskattning av fri bil. Personalbil kan också innebära bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Bilarna kan förses med företagets logotype och därmed bli budskapsbärare runt om i landet.

I löneavdraget för personalbil ingår:

  • Leasingavgift.
  • Skatt på bilförmån.
  • Serviceavtal.
  • Fordonsskatt och försäkring.
  • Sociala avgifter på bilens förmånsvärde.
  • Däck.

De anställda betalar utöver löneavdrag drivmedel, självrisk vid försäkringsskada och eventuella parkeringsböter.


Finns det några nackdelar med personalbil?

Personalbil är inte sjukpenninggrundande. Det kan innebära något lägre sjukpenning för de som har lön under 7,5 prisbasbelopp. För de anställda med lön under 7,5 inkomstbasbelopp kan löneväxlingsmodellen innebära något lägre premier till den allmänna pensionen.

Om de anställda slutar eller blir långvarigt sjuka. Oavsett om de anställda tar tjänstledigt, föräldraledigt, blir långtidssjukskriven eller liknande, så kan företaget i samråd besluta om att eventuellt lämna tillbaka personalbilen. Om bilen återlämnas innan avtalstidens slut, regleras kostnaderna med de anställda. Vi kan även erbjuda en försäkring som täcker detta.

Att återlämna personalbilen efter avtalstidens slut

När avtalet upphör återlämnas personalbilen till Lecab och ett nytt avtal kan påbörjas.

Kontakta oss

Carl Welenstrand

Försäljningchef/KAM – Företag
Offentliga upphandlingar, ramavtal vagnpark över 100 bil