T3 Kallavfettning

145 kr

Rengör allt som är oljebaserat så som tjära, dieselspill på lacken, limrester, etc.

Kontakta tillbehörssäljare