Volkswagen är kanske det mest klassiska bilmärket och en av världens största biltillverkare, dessutom det största elbilsmärket i Sverige. Genom historien har det varit, precis som namnet beskriver, en bil för alla. Lika viktigt som att kunna erbjuda en bil för alla, har nu klimatfrågan blivit för bilmärket.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna någonsin för mänskligheten och Volkswagen vill ta sin del av ansvaret. Deras strävan är att bygga upp en helt elektrifierad modellserie, där de utgår från en helhetssyn som innebär att skapa modern mobilitet med miljövänlig drivning och som är hållbar för framtiden. – Volkswagen är idérika, modiga och vågar satsa framåt. För att kunna uppnå de satta målen i Parisavtalet är det nödvändigt med en minskning av koldioxidutsläpp inom transportsektorn, säger Tommy Jacobsson, försäljningschef för Volkswagen personbil på Lecab Bil.

Det är många som ställer sig frågan om en elbil har mindre klimatpåverkan än en ny bil som drivs med en förbränningsmotor. Produktionen av elbilar kräver mer energi än att producera bilar med förbränningsmotorer. Men det går också att spara energi, exempelvis beroende på vilket sätt du laddar bilen. Om en elbil laddas med grön el alstrar den inga klimatskadliga koldioxidutsläpp när man kör den. – Redan under tillverkningsprocessen av elbilar sänks koldioxidutsläppen på ett systematiskt sätt där energieffektivitet och grön el står i centrum. Volkswagen går även igenom varje enskild komponent i bilen – steg för steg – för att minska deras klimatpåverkan under tillverkningen, säger Tommy Jacobsson.

De koldioxidutsläpp som Volkswagen och dess leverantörer ännu inte kan undvika vid tillverkningen av elbilar kompenserar de för i ett senare led – till exempel genom deltagande i certifierade klimatskyddsprojekt i den indonesiska regnskogen. Sammantaget gör detta att Volkswagen redan i dag kan leverera elbilarna ID.3 och ID.4 med ett neutralt koldioxidavtryck. – För att du sedan under själva användandet ska kunna köra din elbil klimatneutralt erbjuder Volkswagen alternativ för att kunna ladda bilen med grön el, både hemma och på publika laddplatser, berättar Tommy.