Ligga i framkant när det gäller utveckling och hållbarhet och lägga stor vikt på miljöarbete är något vi ständigt strävar efter. Vi tar ställning för framtiden och hoppas allt fler företag/privatpersoner gör likaså. Många av er ställer även högre krav på oss som försäljare när ni ska köpa eller leasa bil. Något som vi gillar!

”Vi tycker om att ligga i framkant och är återförsäljare till bilmärken som arbetar mycket med miljön. Vi har också energi-optimerat våra fastigheter med LED-belysning och solceller, bland mycket annat” –Daniel Svedlund, VD.

 

Vi arbetar ständigt med att styra och utveckla verksamhetens arbete mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart arbete. Vi är också stolta att vara bland annat återförsäljare till vårt huvudmärke Volkswagen, som satsar stort för att minska bilarnas klimatpåverkan, och det utan att ge avkall på bekvämlighet och körglädje! De arbetar väldigt mycket med att minska koldioxidutsläppen med klimatneutrala bilar och fabriker. Deras mål är att vara ett koldioxidneutralt företag år 2050 inom alla områden från fordonsflotta och produktion till administration.

Den populära elbilen Volkswagen ID.3 som finns hos oss är exempelvis den första Volkswagen någonsin med inte bara koldioxidneutral tillverkning, utan som också är koldioxidneutral vid leverans till dig! I produktionen används energieffektiv hantering och grön el. Alla utsläpp undviks där det är möjligt. De utsläpp som trots allt än så länge är oundvikliga, kompenserar Volkswagen genom certifierade klimatskyddsprojekt.


”Kunderna är väldigt nöjda med sina elbilar. Förutom att de är smidiga att köra har elbilen dessutom en billigare drift- och servicekostnad” – Sanne Johannesson, säljare i Karlstad.

Framtidens drivmedel och energioptimerade fastigheter

Volkswagen genomför just nu en historisk satsning på den tystlåtna, hållbara elbilen som sägs vara framtidens drivmedel. Ett viktigt steg för att minska koldioxidutsläppen, minst sagt.

En av de största bidragande orsakerna till koldioxidutsläpp, som i sin tur bidrar till klimatförändringar, är förbränningen av fossila bränslen, till exempel kol, olika oljeprodukter och gas. Dessa bränslen används till största delen för att producera el, värme och för transporter av olika slag. Vi vill vara med att sänka koldioxidutsläppen från våra bilar och ett viktigt steg i denna utveckling är att öka andelen elbilar.

Den senaste tiden har vi även i helhet gjort flera miljöåtgärder. Exempelvis har vi energi-optimerat våra fastigheter med LED-belysning, ventilation och solceller samt stöttat VI-skogen med att plantera träd. Vi har installerat laddstolpar för  bilarna med eldrift och vi är också självklart Miljöcertifierade ISO 14001.

Vi vill vara i framkant när det gäller utveckling och tillgodose era önskemål och behov. Därför lägger vi stor vikt på miljöarbete och utbildar våra medarbetare kontinuerligt inom miljö- och klimatfrågor.

Läsa mer om hur vi arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor