Upp till 50.000 kr på klimatpremie

Från och med 13 februari 2024 kan företag, kommuner och regioner ansöka om klimatpremie på upp till 50.000 kr per fordon när de ska köpa en ny eldriven lätt lastbil. Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Det här är en eldriven lätt lastbil

En eldriven lätt lastbil är ett fordon som är registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister, har en totalvikt på maximalt 3,5 ton samt drivs enbart av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.

Eldriven lätt lastbil hos Lecab Bil

Stödsumman för klimatpremien justeras över tid

Så mycket stöd kan ett företag, en region eller kommun få 2024

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan den lätta ellastbilen och närmast jämförbara fordon.

Från och med den 13 februari 2024
Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 50 000 kronor per lätt ellastbil.

Stödbelopp från och med den 1 januari 2025

För beslut som fattas från och med den 1 januari 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 40 000 kronor per lätt el lastbil.

Stödbelopp från och med den 1 juli 2025

För beslut som fattas från och med den 1 juli 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 30 000 kronor per lätt ellastbil.

Stödbelopp från och med den 1 oktober 2025

Från och med den 1 oktober 2025 får inte Energimyndigheten fatta beviljandebeslut om lätta ellastbilar.


Intresserad av ID. Buzz Cargo? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

VW Transport – Kontakta oss
Samtycke
Jag samtycker och informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar i samband med att jag skickar en förfrågan, sparas och används för att bli kontaktad. Läs mer om Lecab Bils personuppgiftsbehandling.