Ett barns huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen, och nacken är svag. När en bil bromsar häftigt eller krockar kastas lätt barnets huvud framåt och bakåt med stor kraft. För att barnet ska kunna klara en sådan påfrestning behöver det extra skydd i bilen!

Maria Thörnqvist, skadehandläggare hos oss i Karlstad, är även förälder och erfaren rådgivare inom barnsäkerhet. Maria berättar hur du bör tänka när du ska åka med barn i bilen.

– Alla barn som är kortare än 140 centimeter rekommenderas att använda en särskild skyddsanordning i bilen. Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde tills de är 10 till 12 år eftersom deras skelett och kropp inte är färdigutvecklade än, säger Maria.

En bebis behöver sitta i ett babyskydd eller en bakåtvänd barnstol som passar redan till nyfödda. När barnet lärt sig sitta vid ca 6-8 månader byter man till bakåtvänd barnstol. Barnet färdas säkrast i bakåtvänd bilbarnstol och använder den upp till minst 4-5 års ålder innan man går över till en bältesstol som är framåtvänd.

– Det finns barnstolar som har kapacitet till att ha en 6-åring bakåtvänd. Barnet bör åka bakåtvänt så länge som det går för att undvika rygg- och nackskador. Kör man på vägar med mycket vilt rekommenderar vi att ha barnen i baksätet om det är möjligt, berättar Maria.

Det finns fyra olika slags skyddsutrustningar för barn; babyskydd, bilbarnstol, bältesstol och bälteskudde. Det förstnämnda är för nyfödda bebisar och används tills barnet är så pass stadigt att den kan sitta själv. När barnet kan sitta själv är det säkrast att åka i bakåtvänd bilbarnstol. Vid 4-6 års ålder är det vanligt att man byter till bältesstol och sist eventuellt bälteskudde.

– Många byter till bälteskudde när det blir trångt i bältesstolen. Men om det är barn som har svårt att sitta still eller lätt somnar i bilen är det bra att fortsätta använda bältesstol. Då sitter bältet korrekt och barnet kan inte vila sig mot dörren där det ofta finns krockgardiner. De nyare bältesstolarna på marknaden har även en extra förankringspunkt mellan barnens ben som gör att bilbältet ligger rätt placerat över benen istället för att glida upp på magen, vilket kan ge inre skador vid krock. Det finns stolar som man kan ha upp till 150 centimeter utan problem.

Om barnet sitter framåtvänd i framsätet och är under 140 centimeter bör airbagen vara avstängd. Med undantag för vissa nya bilar från en annan fabrikant som har en ny slags airbag som kan vara på även när barn åker i framsätet. Läs i din instruktionsbok vad som gäller för din bil.

Idag är det också många bilar som har hjälpsystem inbyggt i bilarna som hjälper till vid eventuell krock.

– Vid en skadereparation ska dessa i vissa fall kalibreras därför är det viktigt att man lagar bilen på en auktoriserad verkstad så man vet att fabrikens anvisningar följs och bilen kan hjälpa till även vid nästa skadetillfälle. Se därför till att du har en försäkring som har avtal med en märkesverkstad.

Slutligen bör man tänka på alla tillbehör och lösa föremål i bilen. Använd lastskydd mot bagagen så att ingen packning kommer flygande vid kraftig inbromsning samt krocktestade tillbehör så som ipadhållare. Skulle en Ipad släppa vid en krock är risken stor att barnet får den i huvudet.

Läs mer om barnstolar →

Konkreta tips på hur du skyddar barnen i bilen:

  •  Tänk på att babyskyddets bärhandtag är ett rotationsskydd och ska vara uppfällt vid bilfärd.
  •  När barnet lärt sig sitta stadigt så är det läge att byta till bakåtvänd barnstol. Låt barn åka i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst 4-5 år.
  •  En bakåtvänd barnstol har cirka 90% skadereduktion jämfört med 60% för en framåtvänd bältesstol.
  •  Justera stolen efter barnet så bältet kommer ut i axelhöjd.
  •  Försök få bältet så nära barnets kropp som möjligt, ta av tjocka kläder. Se till att bältet löper över benen, ej magen, vid användande av framåtvänd bältesstol.
  •  Stäng av passagerarairbag vid användning av barnstol fram (gäller även framåtvänd bältesstol).
  •  Vid krockskada ska barnstol bytas, kontakta ditt försäkringsbolag. Barnstolar är en färskvara, läs i instruktionsboken hur lång livslängd fabrikanten rekommenderar.
  •  Säkra alltid last i bagage och kupé. Tänk på att använda krocktestade hållare för Ipads m.m.